Connect with us

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Δήμος Ν. Σμύρνης: Δημόσια δέσμευση για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση

Δημοσιεύτηκε

|

Τους τελευταίους μήνες όλο και περισσότερες καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Μερικά περιστατικά δε συνέβησαν εντός των ορίων του Δήμου μας. Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση η Δημοτική Αρχή και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου δεν θα μπορούσαν να μείνουν απαθείς. Σήμερα καλούμαστε να πάρουμε θέση μπροστά στο πρόβλημα και να προστατεύσουμε τόσο τους πολίτες αλλά και τους εργαζόμενους.
Την ώρα όπου όλο το Δημόσιο εμφανίζεται ανοχύρωτο απέναντι σε τέτοια φαινόμενα αποφασίσαμε να δράσουμε με ταχύτητα και υπευθυνότητα για να κάνουμε το πρώτο και σημαντικό βήμα, να προσφέρουμε ένα πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον Δήμο και να μη μείνουμε απλά σε δηλώσεις καταδίκης των θυτών ή συμπαράστασης των θυμάτων.
Θέλουμε να ξεριζώσουμε τον φόβο που προέρχεται από την άσκηση εξουσίας του ενός ανθρώπου σε άλλον άνθρωπο, να κάνουμε τον Δήμο έναν υγιή χώρο εργασίας, έναν υγιή χώρο παροχής υπηρεσιών. Ως εκπρόσωποι πολιτών, έχουμε τεράστια ευθύνη.
Θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα προοδευτικό, καινοτόμο και ανατρεπτικό. Προοδευτικό διότι βάζει τον Δήμο Νέας Σμύρνης στη προσπάθεια κατά της παρενόχλησης. Καινοτόμο διότι μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε το πρόβλημα. Είναι κοινωνικό πρόβλημα που ζητά λύση. Και είναι Ανατρεπτικό διότι σήμερα λέμε ένα μεγάλο «τέλος» σε νοοτροπίες του χθες και ανοίγουμε μια νέα σελίδα για τον Δήμο.
Ξεκινάμε με «Δημόσια Δέσμευση» του Δήμου και απόφαση Δημάρχου για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης, με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων και με προτάσεις για διαδικασία καταγγελίας και ΕΔΕ.
Η «Δημόσια Δέσμευση» είναι το πρώτο μας βήμα, διότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η άγνοια και μεγαλύτερος σύμμαχος της άγνοιας είναι η ατιμωρησία.
Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Α.1. Δημόσια Δέσμευση για Μηδενική Ανοχή
Την πρώτη δράση πρόληψης αποτελεί η «Δημόσια Δέσμευση για Μηδενική Ανοχή» του Δήμου Νέας Σμύρνης. «Ο Δήμος επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να καταπολεμήσει την σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας και στους χώρους που διαθέτει για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να τυγχάνουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης.
Η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι επιτρεπτή ή ανεκτή. Οι εργαζόμενοι/ες και οι πολίτες έχουν το δικαίωμα καταγγελίας και προτρέπονται να καταγγείλουν κάθε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που υφίστανται από αιρετούς, προϊσταμένους, συναδέλφους ή άλλους πολίτες που προσέρχονται στους χώρους του δήμου ή που υποπίπτει στην αντίληψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η σεξουαλική παρενόχληση από οποιονδήποτε συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Δήμος εξασφαλίζει την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους και τη διαδικασία της καταγγελίας των διωκόμενων περιστατικών και την αντικειμενική και αμερόληπτη διερεύνηση των αυτών» .
Η δημόσια δέσμευση κοινοποιείται προς όλους τους αιρετούς και το προσωπικό του Δήμου, και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτού, ώστε να ενημερωθούν για το δικαίωμα καταγγελίας, και παράλληλα, να πληροφορηθούν ότι η τυχόν καταγγελία θα εξετασθεί έγκαιρα και με τον δέοντα τρόπο, και αναρτάται σε εμφανές σημείο στις υπηρεσίες και στους χώρους εξυπηρέτησης κοινού, αλλά και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αθηναίων.
Α.2. Καμπάνιες ευαισθητοποίησης
Σχεδιασμός και διεξαγωγή καμπάνιας «Μηδενική Ανοχή» σε δύο επίπεδα:
Α) εντός του οργανισμού του Δήμου και των υπηρεσιών του με στόχο την ενημέρωση όλων των εργαζομένων στον Δήμο, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας
Β) δημόσια καμπάνια «Μηδενική Ανοχή» για την σεξουαλική παρενόχληση που θα αφορά τις ενέργειες του Δήμου με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και αντίστοιχων Δημόσιων Υπηρεσιών.
Β. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
Β.1. Διαδικασία καταγγελίας
Η/Ο εργαζόμενη/ος που υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση ή ο/η μάρτυρας του περιστατικού μπορεί να απευθυνθεί προς αρωγή, κατά μόνας ή με συνοδεία (φιλικό πρόσωπο, συνάδελφος/φισσα):
(α) στον/στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
(β) στον Συνήγορο του Πολίτη
Η γραπτή καταγγελία (είτε από τον ίδιο, είτε από τρίτο) απευθύνεται, όταν αφορά σε καταγγελλόμενο/η υπάλληλο, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στον Δήμαρχο, ο οποίος διατάσσει ΕΔΕ, την οποίαν αναθέτει σε ανώτερο υπηρεσιακό στέλεχος του δήμου ίδιου φύλου με το πρόσωπο που καταγγέλλεται σε εύλογο χρονικό διάστημα, και όταν αφορά σε καταγγελλόμενο/η αιρετό/ή, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Β.2. Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)
Το άτομο που θα αναλάβει να διεξάγει την ΕΔΕ θα πρέπει να τυγχάνει της γενικής αποδοχής για την ακεραιότητα, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του, να εμπνέει εμπιστοσύνη και να αναγνωρίζεται ως άτομο με ευαισθησία στα θέματα φύλου και ισότητας και, αν είναι δυνατόν, να έχει τύχει επιμόρφωσης σχετικά με τον χειρισμό υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης.
Η ΕΔΕ γίνεται με όλους τους κανόνες της πειθαρχικής διαδικασίας και με απόλυτη εχεμύθεια και τήρηση πρακτικών, ο/η καταγγέλλων/ουσα και οι μάρτυρες προστατεύονται. Ανεξάρτητα από την έκβαση της ΕΔΕ για την καταγγελία, η υπηρεσία λαμβάνει μέτρα ώστε, αν είναι δυνατόν, το πρόσωπο που καταγγέλλει και αυτό που καταγγέλλεται να μην συνεχίσουν να εργάζονται στον ίδιο χώρο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Γ.ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συνεργασίες με αρμόδιους θεσμικούς φορείς
  •  ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
  •  ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  •  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΔΑ)

 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Κλιματιζόμενος χώρος για άστεγους ενόψει καύσωνα στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης σας ενημερώνει πως από τις 28/7/21 εως και 30/7/21, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών και του καύσωνα, θα λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για τους άστεγους συμπολίτες μας αλλά και όσους χρήζουν άμεσης ανάγκης, στο χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου (Αρτάκης 78, τηλ. 2132025942) από τις 8:00πμ έως τις 13:00μμ. και στο χώρο του 1ου ΚΑΠΗ από τις 13:00-20:00 (Αγχιάλου 16-18 & Αρτάκης, τηλ.2109353277).
Σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας προβλέπονται τα κάτωθι:
1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια παραμονής στο χώρο
2. Τήρηση ελάχιστης απόστασης (1,5μ.) μεταξύ των ατόμων
Διευκρινίζεται ότι ο παραπάνω χώρος θα λειτουργεί μόνο ως χώρος φιλοξενίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
Όλοι οι φιλοξενούμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης της διασποράς του covid -19 όπως αυτά προβλέπονται από την δομή σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Διάθεση προϊόντων «Χωρίς μεσάζοντες»

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διοργανώνει απευθείας διάθεση προϊόντων “Χωρίς μεσάζοντες” στο πλαίσιο των κοινωνικών του δραστηριοτήτων.

Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 1/8/21 στο κτήμα Δέγλερη στην Άνω Νέα Σμύρνη επί των οδών Ευξείνου Πόντου και Σωκίων από τις 08:30 έως 14:00, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια της υγείας.

Βασική επιδίωξη αυτής της δράσης είναι να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με τη διάθεση ποιοτικών προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, καθώς και στην στήριξη των παραγωγών – αγροτών με την προώθηση ελληνικών προϊόντων.

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Rapid test από τον ΕΟΔΥ στις 3 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid tests) θα πραγματοποιηθούν από τον ΕΟΔΥ την Τρίτη 3 Αυγούστου, από τις 10.00 το πρωί ως τις 3.00 το μεσημέρι, στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας.
Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του rapid test.
Η διάρκεια είναι 2 λεπτά κατ’ άτομο.
Οι αρνητικοί θα λάβουν απάντηση με sms μήνυμα στο κινητό τους.
Οι θετικοί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά αμέσως.

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Advertisement

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 notia24.gr - All rights reserved

Χρησιμοποιώντας το notia24.gr και για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης σας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Το notia24.gr τηρεί τον κανονισμό της Ε.Ε. για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο