Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παγκόσμια ημέρα νερού

Δημοσιεύτηκε

|

Ο σχεδιασμός πρότυπο στην Ηλιούπολη για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων για το μέλλον για τις επόμενες γενιές στην πόλη μας!

Το νερό είναι το βασικό συστατικό της ζωής και η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες πολιτισμού και προόδου των κοινωνιών.

Ο έλεγχος της ποιότητας του νερό, η ενημέρωση των πολιτών για τη σωστή του κατανάλωση και η υπεύθυνη χρήση των υδάτινων πόρων εξασφαλίζει την ευημερία και των επόμενων γενεών.

Στην Ηλιούπολη έχουμε υλοποιήσει ένα πλήρες πρόγραμμα προστασίας των υδάτινων πόρων για να μην χάνεται καθόλου νερό και να διαχειριζόμαστε με κάθε τρόπο κάθε πηγή στην οποία μπορεί να αξιοποιηθεί το πολυτιμότατο αγαθό.

Ο Δήμος Ηλιούπολης πρωτοπορεί και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων μειώνοντας σε μεγάλο ποσοστό το κόστος ποτίσματος του πρασίνου της πόλης και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.

Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Ηλιούπολης, καθώς και την μείωση κατανάλωσης νερού ΕΥΔΑΠ, προχωρήσαμε σε μια σειρά ενεργειών όπως:

1.Αξιοποίηση των υδάτων από υφιστάμενες Γεωτρήσεις του Δήμου μας.
2.Σταδιακή αντικατάσταση των προγραμματιστών ρεύματος.
3.Επέκταση του δικτύου προγραμματιστών ρεύματος σε όλα τα σημεία της πόλης.
4.Μεταφορά της ιδιοκτησίας των υδρομέτρων που αρδεύουν νησίδες που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, από τον Δήμο μας στην Περιφέρεια Αττικής.
5.Εργασίες επισκευής των δικτύων πυροπρόληψης των πάρκων, με σκοπό την μείωση κατανάλωσης – απωλειών νερού.
6.Εργασίες επισκευής και αντικατάστασης «φθαρμένων» δικτύων άρδευσης με νέα πιο ασφαλή και αξιόπιστα.
7.Προγραμματισμός εργασιών για κατασκευή νέων δικτύων με σκοπό την μεταφορά νερού από γεωτρήσεις.
8.Λειτουργία δυο νέων αξιόλογων ως προς την ποσότητα παροχής νερού γεωτρήσεων
9.Πλήρης αυτοματοποίηση των συστημάτων ελέγχου άρδευσης.
10.Επέκταση των συνδέσεων του συστήματος άρδευσης από τις γεωτρήσεις
11.Εγκατάσταση υδρομετρητών στα Σχολεία

Επίσης για την οριστική ολοκλήρωση των διαδικασιών διαχείρισης της άρδευσης στην Ηλιούπολη, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες λεπτομερούς καταγραφής των δικτύων σε όλη την πόλη, με σκοπό την αποτύπωση τους στο υφιστάμενο γεωπληροφοριακό σύστημα GIS που διαθέτει ο Δήμος μας.

Έτσι ο Δήμος Ηλιούπολης, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, υλοποιεί έργα εξοικονόμησης πόρων και βάζει τα θεμέλια μιας βιώσιμης λειτουργίας και μια έξυπνης πόλης.

Οι περιοχές στις οποίες έχουν γίνει οι παρεμβάσεις:

1. Σχετικά με την Αξιοποίηση των υδάτων από υφιστάμενες Γεωτρήσεις του Δήμου μας καταφέραμε και θέσαμε σε πλήρη λειτουργία δυο αξιόλογες ως προς την ποσότητα παροχής νερού γεωτρήσεις στον Δήμο μας (ΔΗΑΝΑ και ΓΚΑΡΑΖ), ενώ καταφέραμε και επιδιορθώσαμε κάποιες που λειτουργούσαν προβληματικά (ΧΑΛΙΚΑΚΙ, ΑΓ. ΜΑΥΡΑ). Στο πλαίσιο αυτό καταφέραμε και αρδεύουμε όλη την Πατριάρχου Γρηγορίου την Αγ. Μαρίνης με νερό γεώτρησης από ΔΗΑΝΑ, ενώ αυτοματοποιήσαμε πλήρως τα συστήματα ελέγχου άρδευσης για την περιοχή αυτή.

2. Μελετάμε και προγραμματίζουμε την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας του δικτύου στην Τσαμαδού με σκοπό την άρδευσή της καθώς και της ομώνυμης πλατείας. Όλα αυτά με δεδομένο ότι έχει αξιολογηθεί η παροχή της γεώτρησης και έχει κριθεί ότι υπερκαλύπτει τις ανάγκες που επιπλέον απαιτούνται. Επίσης από την γεώτρηση του γκαράζ, ελέγχθηκε όλο το δίκτυο μεταφοράς νερού από την γεώτρηση έως την Αγ. Παρασκευή. Κατέστη αυτό λειτουργικό μάλιστα μέσω δυο οδεύσεων. Μία από την οδό Νυμφών και μια από την οδό Εθν. Μακαρίου. Από την οδό Εθν. Μακαρίου καταφέραμε και αντικαταστήσαμε όλη την άρδευση με νερό γεώτρησης (μέχρι σήμερα χρήση ΕΥΔΑΠ μέσω τριών παροχών – υδρομέτρων). Ταυτόχρονα έγινε και πλήρης αυτοματοποίηση και αντικατάσταση των προγραμματιστών που λειτουργούσαν με Δημοτικό φωτισμό από προγραμματιστές μπαταρίας. Ουσιαστικά μηδενίσαμε το κόστος άρδευσης. Στην οδό Νυμφών αντίστοιχα έγινε αντικατάσταση άρδευσης με νερό γεώτρησης και τοποθέτηση πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος άρδευσης (προγραμματιστές – δίκτυο κλπ.) με σκοπό την ορθολογική διαχείριση του νερού της γεώτρησης αλλά και τον έλεγχο της ανάπτυξης των φυτών. Ταυτόχρονα επιδιορθώθηκε το αντλητικό και πιεστικό συγκρότημα που βρίσκεται στο ύψος της παλαιάς γεώτρησης Αγ. Παρασκευής. Έτσι καταφέραμε και αρδεύσαμε με πλήρη αυτοματοποίηση τους χώρους πέριξ της εκκλησίας, την νησίδα Ηρ. Πολυτεχνείου (από εκκλησία έως σύνορα με Αργυρούπολη), τον χώρο πρασίνου στο πάρκο Αριστομένους, ενώ δημιουργήσαμε τις υποδομές για άρδευση της Ελ. Βενιζέλου έως τα σύνορα με Αργυρούπολη.

3. Ως προς την σταδιακή αντικατάσταση των προγραμματιστών ρεύματος από Δημοτικό φωτισμό που ποτίζουν νησίδες η άλλα τμήματα πρασίνου του Δήμου μας, με προγραμματιστές μπαταρίας, καταφέραμε να αντικαταστήσουμε έως σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης μας που εστιάζεται στις οδούς: Π.Γρηγορίου, Μακαριου – Νυμφών – Νησίδα Κυπρίων Ηρώων – Αγ. Παρασκευή, Μαραβέγια, Νησίδα Παναγούλη (γκαζόν από φανάρι Κατεχάκη), Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Αριστομένους , Ηρώς Κων/λου εργασίες αυτοματισμού στις νησίδες με θάμνους, Β ́ Μεραρχίας, Λασκαράτου, Μ. Αλεξάνδρου και Κύπρου.

4. Ως προς την Μεταφορά της ιδιοκτησίας των υδρομέτρων που αρδεύουν νησίδες που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής (Κατεχάκη Πρωτόπαπα), από τον Δήμο μας στην Περιφέρεια Αττικής, ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε την διαδικασία αυτή για όλα τα υδρόμετρα που βρίσκονται πάνω στις νησίδες της Ελ Βενιζέλου, πρωτόπαπα, Παύλου Πεντάρη και Ηρώων Πολυτεχνείου, γραμμή οδικού άξονα που διέρχεται από την πόλη μας και συνδέει Νότια με Βόρεια προάστια. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τα συγκροτήματα αυτά λειτουργούν στην εντέλεια με αποτέλεσμα τόσο την επίτευξη υψηλού βαθμού πυροπροστασίας και πυροπρόληψης των συγκεκριμένων περιοχών, αλλά και της ορθολογικότερης διαχείρισης του νερού (αποφυγή απωλειών, σωστός τρόπος και χρόνος λειτουργίας).

5. Τέλος, με σκοπό την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο προγράμματος βελτίωσης της άρδευσης της πόλης μας και ορθολογικότερης διαχείρισης του νερού έως τέλος του 2018, έχουμε προγραμματίσει τα κάτωθι έργα: 1. Στην ΝΗΣΙΔΑ Μ. ΑΝΤΥΠΑ : Εργασίες στο τμήμα από πλατεία Κανάρια έως τα σχολεία του Υμηττού (αντικατάσταση προγραμματιστών και αυτοματισμός άρδευσης) 2. ΝΗΣΙΔΑ Λ. ΚΟΝΤΖΙΑ: Αντικατάσταση – τοποθέτηση προγραμματιστών και αυτοματοποίηση συστήματος άρδευσης) 3. Λ. Πρωτόπαπα (από Eurobank έως Νησάκι) Αντικατάσταση – τοποθέτηση προγραμματιστών και αυτοματοποίηση συστήματος άρδευσης 4. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ (τοποθέτηση προγραμματιστή και αυτοματοποίηση άρδευσης)

6. Ολοκληρώνουμε τη μελέτη για τη δημιουργία υδάτινων φραγμάτων στον ορεινό όγκο του Υμηττού με σκοπό την αξιοποίησή τους από τους όμορους Δήμους.

Σύμφωνα με τη UN Water η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των υδάτινων πόρων παγκοσμίως, η περιβαλλοντική ζημιά, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, είναι οι αιτίες των κρίσεων που σχετίζονται με το νερό σε όλο τον κόσμο. Πλημμύρες, ξηρασίες και μόλυνση των υδάτων είναι όλα φαινόμενα τα οποία επιδεινώνονται από την υποβάθμιση της βλάστησης, του εδάφους, των ποταμών και των λιμνών μας.

Το 70% του σώματός μας αποτελείται από νερό. Είναι βασικό συστατικό όλων των ιστών του σώματος και βοηθάει στη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών. Επιπλέον είναι χρήσιμο στο μεταβολισμό, βοηθάει στην πέψη και την καλή κυκλοφορία του αίματος, ενώ συμβάλλει στην απομάκρυνση των τοξινών από τον οργανισμό. Ακόμη είναι απαραίτητο για την υγεία του δέρματος.

Η Ηλιούπολη είναι μία σύγχρονη πόλη και θα συνεχίσει τη μετάβαση στο μέλλον με τον πιο ρεαλιστικό – εφικτό σχεδιασμό τον οποίο έχουμε πραγματοποιήσει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Βασίλης Βαλασόπουλος
Δήμαρχος Ηλιούπολης

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πειραιάς: Ξαναρχίζει δοκιμαστικά δρομολόγια το τραμ

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Ξεκινούν από αυτή την εβδομάδα τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του τραμ στον Πειραιά, η οποία αναμένεται να δοθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αττικό Μετρό, θα προηγηθεί ηλέκτριση της Εναέριας Γραμμής Επαφής (ΕΓΕ) της επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά από τo βράδυ της Δευτέρας 18 Οκτωβρίου 2021, λόγω της επικείμενης έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η Γραμμή έχει εγκατασταθεί στις οδούς:

Λεωφόρος Ποσειδώνος (Γήπεδο Καραϊσκάκη),
Μικράς Ασίας
Γρηγορίου Λαμπράκη
Βασιλέως Γεωργίου
Ακτή Ποσειδώνος
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως
Ομηρίδου Σκυλίτση έως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)
και θα βρίσκεται πλέον υπό τάση 750V συνεχούς ρεύματος.

Με αφορμή την Ηλέκτριση της Εναέριας Γραμμής Τραμ στον Πειραιά, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εφιστά την προσοχή στο κοινό, στους χειριστές μηχανημάτων και τους οδηγούς αυτοκινήτων, να μην πλησιάζουν τα ηλεκτροφόρα δίκτυα του Τραμ (αγωγοί, καλώδια, στύλοι, πρόβολοι, μονωτήρες κλπ) καθώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, ατυχημάτων, τραυματισμών, πρόκλησης πυρκαγιάς, βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Τραμ κλπ.

Η Αττικό Μετρό επισημαίνει ότι δεδομένης της επικείμενης κυκλοφορίας των συρμών θα πρέπει η σιδηροδρομική γραμμή να είναι ελεύθερη οχημάτων και πάσης φύσεως εμποδίων και να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή οδηγών αυτοκινήτων, δικύκλων και πεζών για την αποφυγή πρόσκρουσης με τους κινούμενους συρμούς.

Πηγή: alimosonline.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αύξηση τιμών: Ο φόβος της ακρίβειας αλλάζει την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Η αύξηση των τιμών σχεδόν σε όλα τα προϊόντα έχει δημιουργήσει ένα «μούδιασμα» στους καταναλωτές, κάτι που αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο κινείται η αγορά.

Η επίδραση των ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες, μεταφορικό και ενεργειακό κόστος στις τελικές τιμές των προϊόντων διατροφής εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια μέχρι τον Μάρτιο του 2022. Αυτό επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών).

Σύμφωνα με τον κ. Μαχαίρα, μέχρι τώρα ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων τιμών πρώτων υλών φαίνεται να έχουν απορροφηθεί από τους ενδιάμεσους κόμβους της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης, παραγωγούς, μεταποιητές, προμηθευτές και το λιανεμπόριο στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο για το μέλλον, εφόσον οι αυξητικές τάσεις συνεχιστούν, καθώς όλες οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν αυξημένα κόστη.

Ο ίδιος εκτιμά ότι, «σημαντικό εμπόδιο στην διαχείριση των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα αποτελούν οι υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ». Σημειώνεται πως, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συγκεκριμένη κατάταξη βρίσκεται στην 6η θέση με τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τροχαίο στη Λ. Ποσειδώνος – Αυξημένη κίνηση στο σημείο

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Τροχαίο ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Τα δύο Ι.Χ συγκρούστηκαν και εξαιτίας της μικρής ταχύτητας που είχαν αναπτύξει, το τροχαίο δεν ήταν σοβαρό.

Προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα με τους οδηγούς να περιμένουν αντιπροσώπους της Ασφάλειας.

Πηγή: alimosonline.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Advertisement

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 notia24.gr - All rights reserved

Χρησιμοποιώντας το notia24.gr και για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης σας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Το notia24.gr τηρεί τον κανονισμό της Ε.Ε. για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο