Connect with us

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηλιούπολης

Δημοσιεύτηκε

|

Και επίσημα ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφης στους βρεφονηπιακους σταθμούς του Δήμου Ηλιούπολης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Με ανακοίνωση του ο Δήμος ενημερώνει τους γονείς των βρεφών και νηπίων γνωστοποίησε στους ενδιαφερόμενους πως οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση του http://aitiseisvn.ilioupoli.gr για το χρονικό διάστημα από 07/06/2021 έως 27/06/2021 και ώρα 24:00.

Τονίζεται πως η είσοδος στο πρόγραμμα των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω των κωδικών του TAXISNET.

Tα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε

Το ΚΑΦΑΔΗΛ θα συμμετάσχει στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)» με την ένταξη των Βρεφονηπιακών Σταθμών Α΄ (Αθηνοδώρου 63-65), Γ΄ (Ψαρών 9), Δ΄ (Τσαμαδού 12), Ε΄ (Κύπρου & Σαντορίνης) και Η’ (Αγαμέμνονος 3). Επισημάνεται ότι ορισμένες μητέρες έχουν δικαίωμα υποβολής παράλληλης αίτησης για εγγραφή του παιδιού τους και στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)» και στο ΚΑΦΑΔΗΛ, με τους όρους που θέτει το κάθε πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση για εγγραφή παιδιού μέσω ΕΣΠΑ, αυτόματα διαγράφεται από τον πίνακα μοριοδότησης του ΚΑΦΑΔΗΛ, προκειμένου να γίνει δυνατή η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στα Παραρτήματα Αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

 • Στο Γραφείο του ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ (Νικόμαχου 18, Ηλιούπολη) τηλ. 2109913183,2109958084-89 & στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης,
 • Στα Γραφεία Αθηνών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Μυλλέρου 73-75, Αθήνα) τηλ. 2131320600,
 • Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr. Αρχική σελίδα – Παιδικοί σταθμοί– Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις.

Τα έγγραφα που απαιτούνται

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
α)Ατομικό δελτίο υγείας για τη σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού β)φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, συμπληρωμένο με πλήρη στοιχεία των εμβολιασμών, που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2019 του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΧΘ2465ΦΥΟ-ΚΟΜ).

α)Αντίγραφο Eντύπου Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) τρέχοντος οικονομικού έτους

β) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (δηλ. εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2020 έως 31/12/2020).

Σε περίπτωση Συμφώνου Συμβίωσης – Χωριστής Δήλωσης υποχρεούνται και οι 2 γονείς να καταθέσουν αντίγραφο εντύπου Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση από την Εφορία απαλλαγής για μη υπόχρεους υποβολής Φορολογικής Δήλωσης.

Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης εντός των ημερομηνιών που γίνονται οι αιτήσεις εγγραφής , θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση που ο φορολογούμενος θα αναφέρει τα εισοδήματα που προτίθεται να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση.

α)Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από τον εργοδότη στην οποία να φαίνεται ότι κατά το διάστημα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η μητέρα ήταν εργαζόμενη.

β)βεβαίωση ενσήμων του τελευταίου έτους από τον ασφαλιστικό φορέα για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαίωση μη οριστικοποιημένων ενσήμων για τις νεοπροσλαμβανόμενες. (www.efka.gov.gr /Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης). Επιπλέον μόνο για τους νεοπροσληφθέντες αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (Εντύπο Ε3) της αιτούσας μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

γ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την εργασία. (aade.gr/προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία επιχείρησης).

 • Βεβαίωση ανεργίας μητέρας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ).
 • Σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτου οφείλει να καταθέσει αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης μίσθωσης κατοικίας από www.aade.gr / Υπηρεσίες προς πολίτες / Ακίνητα / Μισθωτήρια Ακινήτων).
 • Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της ανακοίνωσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης, στην οποία αναγράφονται οι αλλαγές που πιθανώς προέκυψαν το τρέχον έτος (π.χ. γέννηση και άλλου παιδιού, αναπηρία, πολυτεκνία κ.ά.) και της γνησιότητας των αντιγράφων.

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις

 • Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς γονείς και παιδιά.
 • Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, για ποσοστό

αναπηρίας γονέων ή τέκνων 67%, για εισοδήματα έως 40.000,00€.

 

 • Έγγραφα από Νοσοκομείο που αποδεικνύουν ασθένεια, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση.
 • Σε περίπτωση διαζυγίου προσκομείται πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή επιμέλειας του παιδιού ή την κατατεθειμένη αγωγή
 • Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσφατη διάσταση με υποχρεωτική προσκόμιση αγωγής στην εγγραφή.
 • Βεβαίωση από Σχολή φοίτησης για γονέα φοιτητή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σε α’ πτυχίο).
 • Βεβαίωση από Σχολή φοίτησης ενήλικου τέκνου της οικογένειας (σε α’ πτυχίο).
 • Βεβαίωση από στρατολογικό γραφείο για γονέα στρατιώτη.
 • Βεβαίωση από Τράπεζα για λήψη δανείου α’ κατοικίας.
 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου γονέα.

 

 • Έγγραφο από κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου που να βεβαιώνει την απορία ή την κάρτα απορίας.

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά εδώ.
Δείτε το Ατομικό Δελτίο Υγείας εδώ.
Δείτε την υπεύθυνη δήλωση εδώ.

Πηγή: ilioupolinews.gr

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ο Κύβος ερρίφθη για το «Νέο» 24ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Σε τροχιά υλοποίησης φαίνεται πως μπαίνει η μετεγκατάσταση του 24ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης, καθώς το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία κονδύλι ύψους 60.000 ευρώ για τις προκαταρκτικές εργασίες.

Το ilioupolinews είχε φέρει στην επιφάνεια το συγκεκριμένο ζήτημα πριν λίγες εβδομάδες, δημοσιεύοντας την μεγάλη επιτυχία των αντιδημάρχων Σταύρου Γεωργάκη και Κατερίνας Χωματά, οι οποίοι με μεθοδικές κινήσεις εξασφάλισαν ένα οικόπεδο για την μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου που έως σήμερα «φιλοξενείται» στις εγκαταστάσεις του 6ου Δημοτικού.

Xάρη στην προσπάθεια των δύο αιρετών, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει οικόπεδο επί της Μαρίνου Αντύπα, το οποίο είχε περάσει στην κατοχή του μέσω κληροδοτήματος. Παρά το γεγονός πως το κληροδότημα επέτρεπε στον Δήμο να αξιοποιήσει το εν λόγω οικόπεδο μόνο για τις ανάγκες γηροκομείου, η η πρόβλεψη αυτή οδεύει προς αλλαγή και σύντομα θα δοθεί το «πράσινο φως» για την αξιοποίηση του ως χώρου στέγασης σχολικού κτιρίου.

Τα 60.000 ευρώ που ενέκρινε το συμβούλιο, σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων κ. Σεφτελής στο ilioupolinews προορίζονται για τη δημιουργία υποδομών όπως παροχές ρεύματος, σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα κλπ, εργασίες που είναι απαραίτητες ώστε να γίνει -σε δεύτερη φάση- η τοποθέτηση των 3 προκατασκευασμένων αιθουσών που θα φιλοξενήσουν το νηπιαγωγείο.

Τονίζεται πως η μόνη παράταξη που καταψήφισε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος – και άρα και το κονδύλι των 60.000 ευρώ που συμπεριλαμβανόταν σε αυτή, ήταν «Η Πόλη Που Θέλω» του Γαβριήλ Αραμπατζή.

Πηγή: ilioupolinews.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ηλιούπολη: Άγνωστοι τοποθέτησαν φόλες πέριξ του άλσους «Δημήτρης Κιντής»

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Αυξημένος αριθμός από φόλες έχει εντοπιστεί τα τελευταία 24ωρα πέριξ του άλσους «Δημήτρης Κιντής» στην Ηλιούπολη από περίοικους και γατοφροντιστές.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, άγνωστοι έχουν τοποθετήσει φόλες στην περιοχή μεταξύ του άλσους και του ειδικού σχολείου με σκοπό να δολοφονήσουν αδέσποτα ζωάκια. Οι φόλες έχουν γίνει αντιληπτές από κατοίκους που έχουν απομακρύνει αρκετές, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη δολοφονηθεί κάποια ζωάκια.

Πηγή: ilioupolinews.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ξεκίνησε η 18η Έκθεση Βιβλίου Ηλιούπολης

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Η 18η Έκθεση Βιβλίου Ηλιούπολη ξεκίνησε την Τετάρτη 16 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την επόμενη Κυριακή, 27 Ιουνίου.

Είναι μία υπέροχη ευκαιρία να επισκεφτούμε τον γειτονικό μας δήμο και να αναζητήσουμε ανάμεσα στους δεκάδες τίτλους, αυτούς που θα μας συντροφεύσουν φέτος το καλοκαίρι στις διακοπές μας.

Η έκθεση πραγματοποιείται στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, κάθε ημέρα από τις 20:00 έως τις 23:00.

Την έκθεση συνδιοργανώνει ο «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης – Γρηγόρης Γρηγορίου» μαζί με τον Σύλλογο Βιβλιοπωλών Ηλιούπολης.

Πηγή: alimosonline.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 notia24.gr - All rights reserved

Χρησιμοποιώντας το notia24.gr και για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης σας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Το notia24.gr τηρεί τον κανονισμό της Ε.Ε. για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο