Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φυσικό Αέριο: Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

Δημοσιεύτηκε

|

Το νέο πρόγραμμα έχει έναρξη την 21η Φεβρουαρίου 2020 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό η ΕΔΑ Αττικής δίνει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής να αποκτήσουν οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική θέρμανση για το σπίτι τους.

Σχήμα επιδότησης – Ποιες δαπάνες καλύπτει

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία σύμβασης σύνδεσης Εγκατεστημένη ισχύς (kcal/h) Ποσό επιδότησης (συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) >200.000 3.000€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 170.001–200.000 2.250€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 120.001–170.000 1.500€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 35.001–120.000 1.100€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) <=35.000 550€
Αυτόνομη Θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία) Ανεξαρτήτου ισχύος 400€
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη Ανεξαρτήτου ισχύος 400€

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Διάρκεια προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη υποβολή ορθών δικαιολογητικών Α’ φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα). 

Σε περίπτωση δέσμευσης του συνόλου του προϋπολογισμού με κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης, η ΕΔΑ Αττικής θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα με σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση της επιδότησης είναι η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή και η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών β’΄φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών δε δύναται να είναι μεταγενέστερες της 30ης Νοεμβρίου 2020.

Πως δίνεται η επιδότηση

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α..

Σημείωση: η επιδότηση της εσωτερικής εγκατάστασης παρέχεται ανεξάρτητα από ποιον προμηθευτή φυσικού αερίου θα επιλέξει ο καταναλωτής και δεν υφίσταται οποιαδήποτε δέσμευση του Τελικού Πελάτη έναντι του προμηθευτή για την παροχή αυτή, εκτός της υποχρέωσης να υπάρχει σύμβαση προμήθειας με οποιονδήποτε προμηθευτή.

Διαδικασία/βήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα

1. Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης – Υποβολή Δικαιολογητικών Α’ φάσης

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, ο διαχειριστής στην περίπτωση πολυκατοικίας) υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα με την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμβασης σύνδεσης ο καταναλωτής καταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά α’ φάσης επιδότησης, με τα οποία δηλώνει στην ΕΔΑ Αττικής ότι επιθυμεί να ενταχθεί στην επιδότηση:

1. Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου για την Ένταξη στο πρόγραμμα Επιδότησης και την Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής σε αυτό.

2. Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνίας έκδοσης τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης).

Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο των δικαιολογητικών Α’ φάσης, ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις ή λάθη τον καταναλωτή ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τη διαχείριση της σύμβασης σύνδεσης, και καταγράφει τη σειρά προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα.

Σημείωση: Η υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης και η υποβολή της Υ/Δ δικαιούχου για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την απόδοση του επιδοτούμενου ποσού, αλλά την κατοχύρωση της σειράς προτεραιότητας για την ένταξη στο πρόγραμμα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών επιδότησης Α’ φάσης σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία κατάθεσης της Σύμβασης Σύνδεσης δεν είναι αποδεκτή!

2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης & Έκδοση Άδειας Χρήσης

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης, η ΕΔΑ Αττικής δύναται να συμφωνήσει με τον καταναλωτή μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον προβλεπόμενο.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση της μελέτης, ο ανάδοχος εγκαταστάτης προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο αυτής στην ΕΔΑ Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά, αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα), και στη συνέχεια μετά την παραλαβή του σωστού φύλλου ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) από τον ανάδοχο εγκαταστάτη στην έκδοση της Άδειας Χρήσης φυσικού αερίου.

Σημείωση: Το Φύλλο Ελέγχου Καύσης φυσικού αερίου θα πρέπει να αποστέλλεται από τον ανάδοχο εγκαταστάτη προς το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.kausis@edaattikis.gr.

Σημείωση: Προκειμένου η ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιήσει την ενεργοποίηση της εγκατάστασης φυσικού αερίου θα πρέπει πρωτύτερα ο καταναλωτής να έχει υπογράψει και τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή της επιλογής του (ο προμηθευτής πρέπει να έχει άδεια προμήθειας φ.α. από την ΡΑΕ και να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.).

3. Υποβολή Δικαιολογητικών Β’ φάσης και Πληρωμή Αναδόχου

Ο καταναλωτής ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά β’ φάσης για τον τελικό έλεγχο και απόδοση της επιδότησης:

1. Σύμβαση επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η σύμβαση είναι τουλάχιστον τριμερής (σ.σ. μεταξύ του καταναλωτή, του ανάδοχου εγκαταστάτη ή/και προμηθευτή εξοπλισμού και της ΕΔΑ Αττικής) και είναι ανεξάρτητη της σύμβασης σύνδεσης.

2. Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το επιδοτούμενο ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος καταναλωτής.

3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου καταναλωτή (σ.σ. ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας), όπου ορίζει το ύψος του επιδοτούμενου ποσού και τον ανάδοχο εγκαταστάτη στον οποίον επιθυμεί να εκχωρηθεί αυτό (σ.σ. η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του δικαιούχου).

Η ΕΔΑ Αττικής διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδίδει το επιδοτούμενο ποσό προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του ποσού επιδότησης προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη από την ΕΔΑ Αττικής.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πηγή: notia.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στην παραλιακή λεωφόρο οι πρώτες κάμερες για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Εντός του Ιουλίου αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι πρώτες κάμερες που είναι συνδεδεμένες με φωτεινούς σηματοδότες.

Η εγκατάστασή τους έχει ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια Αττικής και μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθούν στην Τροχαία, η οποία θα έχει την ευθύνη λειτουργίας τους.

Οι πρώτες κάμερες είναι τοποθετημένες στην παραλιακή λεωφόρο (Ποσειδώνος) και καθώς είναι συνδεδεμένες με τα φανάρια, θα καταγράφουν τους οδηγούς που περνούν με κόκκινο.

Η δυνατότητα καταγραφής των οχημάτων που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη αποτελεί μέρος της αναβάθμισης του Θαλάμου Επιχειρήσεων, Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ), τα εγκαίνια του οποίου έγιναν το περασμένο έτος.

Η παραβίαση του κόκκινου αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα, είτε με τη συμμετοχή πεζών ή ποδηλατών είτε με την εμπλοκή άλλου οχήματος.

Τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και πινακίδων κυκλοφορίας για 20 ημέρες, καθώς και με 9 βαθμούς ποινής στο point system.

Πηγή: alimosonline.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μάχη να χτιστεί ανοσία μέχρι το φθινόπωρο – Κίνητρα για εμβολιασμούς

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Μάχη να χτιστεί τείχος ανοσίας με εμβολιασμούς μέχρι το φθινόπωρο δίνουν κυβέρνηση και ειδικοί, ενώ η μετάλλαξη Δέλτα κυριαρχεί πλέον σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ Ευρώπης, η μετάλλαξη Δέλτα κυριαρχεί πλέον στην Γηραιά Ηπειρο, ενώ από την πλευρά του, το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ» προειδοποιεί για τη Γερμανία είναι μη ρεαλιστική η ανοσία της αγέλης έως το φθινόπωρο, αν δεν αυξηθούν οι εμβολιασμοί.

Στην Ελλάδα έχουν γίνει μέχρι στιγμής 10.094.195 εμβολιασμοί, εκ των οποίων τα 4.830.974 αφορούν και στις δύο δόσεις. Όπως δήλωσε και χθες από τη Χαλκίδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέταρτο κύμα, το οποίο αυτή τη στιγμή οδηγείται από την εξαιρετικά μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα, και ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία πανδημία των ανεμβολίαστων».

Στη χώρα μας, το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.854 νέα κρούσματα κορωνοϊού, 7 νεκρούς και 130 διασωληνωμένους. Ωστόσο, παράλληλα ανησυχεί η αύξηση των νοσηλειών λόγω κορωνοϊού, καθώς οι κλίνες στα νοσοκομεία αρχίζουν και πάλι να γεμίζουν. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ πάνω από 1.000 άτομα νοσηλεύονται ήδη σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι περισσότεροι ανεμβολίαστοι.

Οι ανησυχίες και οι προειδοποιήσεις για το φθινόπωρο

Δεδομένης της αύξησης των κρουσμάτων μέσα στο καλοκαίρι, οι ανησυχίες για την εξέλιξη της πανδημίας το φθινόπωρο είναι εύλογες. Οπως δήλωσε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη στον ΣΚΑΪ «δεν μπορούμε να παίζουμε, από το φθινόπωρο και μετά ο καιρός αλλάζει και είναι υπέρ της νόσου τα πράγματα, είναι δύσκολα ήδη από Ιούλιο έχει αρχίσει να πιέζεται το ΕΣΥ φανταστείτε τι έχει να γίνει Σεπτέμβριο». Παραθέτοντας στοιχεία η κα Παγώνη τόνισε ότι «ενώ είχαμε ξεκινήσει με 3 – 4 περιστατικά κορωνοϊού το βραδύ της Πέμπτης στη γενική του τελευταίου νοσοκομείου είχαμε 25 εισαγωγές συν 3 επιπλέον, που σημαίνει ότι ξεκινάμε και ανοίγουμε πάλι επιπλέον κλίνες COVID στα νοσοκομεία με ηλικίες από 25 μέχρι 90» και απηύθυνε έκκληση: «Παρακαλούμε, δεν κουνάμε το δάχτυλο, εμβολιαστείτε για να υπάρξει κανονικότητα».

Έτσι η κυβέρνηση αφενός προτάσσει τα κίνητρα αφετέρου την επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, κάτι που μπορεί να γίνει με απλή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την τροπολογία που πέρασε χθες από τη Βουλή με τις ψήφους ΝΔ και ΚΙΝΑΛ.

Το μπόνους σε γιατρούς και φαρμακοποιούς

Ως προς τα κίνητρα θεσπίζει μπόνους σε γιατρούς και φαρμακοποιούς, προκειμένου να συμβάλουν στην αύξηση των εμβολιασμών.

Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας:

Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό με αποζημίωση 10 ευρώ.
Αυξάνεται το ποσό αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών και από 3 ευρώ ανεβαίνει στα 20 ευρώ η αμοιβή των ιατρών για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο τους.
Από 20 ευρώ ανεβαίνει σε 50 ευρώ για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό των κατάκοιτων συμπολιτών μας.
Σκέψεις για απαγόρευση εισόδου και στο λιανεμπόριο σε ανεμβολίαστους
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση διά στόματος Αδωνι Γεωργιάδη, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να απαγορευθεί η είσοδος στους ανεμβολίαστους πολίτες και σε καταστήματα λιανεμπορίου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε ότι δεν αποκλείεται να απαγορευθεί στους ανεμβολίαστους να εισέρχονται σε όλους τους κλειστούς χώρους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν ούτε στα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει αν η πανδημία επιδεινωθεί προς το φθινόπωρο, όπως διευκρίνισε.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η χώρα μας δεν θα μπορούσε να έχει ανοιχτά τα σύνορά της για τους τουρίστες και ταυτόχρονα να εξαφανίσει τον κορωνοϊό. «Αυτό που μπορούμε να πετύχουμε είναι να ελέγχουμε και να περιορίσουμε τον ιό», ήταν τα λόγια του. «Έχει μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων γιατί πήραμε μέτρα που αρχίζουν και αποδίδουν. Σήμερα υπάρχει πίεση ως προς τις εισαγωγές, όχι όμως ως προς τις ΜΕΘ, που είναι και το πιο κρίσιμο», πρόσθεσε.

Η απάντηση Μητσοτάκη στους αντιεμβολιαστές

Αναμφίβολα, έχει τη δική του σημασία το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στους αντιεμβολιαστές, οι οποίοι πολλές φορές επικαλούνται τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας, με το άρθρο 25, παράγραφο 4 του Συντάγματος. «Tο Kράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Θεωρώ ότι το άρθρο αυτό είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ. Αυτό αξιώνουμε από τους συμπολίτες μας. Το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η μάχη της γενιάς μας. Θα την κερδίσουμε. Αλλά πρέπει να την κερδίσουμε αναλαμβάνοντας όλοι οι πολίτες την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στον εαυτό τους, στις οικογένειές τους και στο κοινωνικό σύνολο», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός, επίσης υπενθύμισε ότι η χώρα μας ξεπέρασε χθες το φράγμα των 10 εκατομμυρίων εμβολιασμών. «Η επιχείρηση “Ελευθερία” προχωράει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Όμως, είναι απολύτως βέβαιο πια, ότι η μετάλλαξη Δέλτα μας υποχρεώνει να εντείνουμε κι άλλο τις προσπάθειές μας για να πείσουμε συμπολίτες μας, οι οποίοι ακόμη μπορεί να είναι καχύποπτοι, ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Εκεί θα εστιάσουμε όλη μας την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια, η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο κεντρικό μήνυμα το οποίο εκπέμπεται συστηματικά και μεθοδικά από την κυβέρνηση και από τους ειδικούς εδώ και πολλούς μήνες. Θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να πάμε πόρτα-πόρτα να πείσουμε τους καχύποπτους συμπολίτες μας ότι πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα», είπε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στη διάταξη σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και για όσους εργάζονται στον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της υποστήριξης των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Θεωρώ ότι η διάταξη αυτή είναι σωστή και ενδεδειγμένη. Ακολουθήσαμε όλες τις συστάσεις της Επιτροπής Βιοηθικής. Είναι το τελευταίο στάδιο, η τελευταία δυνατότητα που έχουμε στη διάθεσή μας. Εύχομαι να μη χρειαστεί να την εφαρμόσουμε στην πράξη και όλοι οι υγειονομικοί, εκτός από αυτούς που έχουν πολύ σοβαρό ιατρικό λόγο, πιστοποιημένο, να σπεύσουν να εμβολιαστούν».

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιμνημόσυνη δέηση για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε κατάσβεση πυρκαγιάς στον Υμηττό

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιουλίου για τους δύο πυροσβέστες που το 1998 έχασαν τη ζωή τους στον Υμηττό.

 

 

Συγκεκριμένα, στις 22 Ιουλίου 1998 οι Αρχιπυροσβέστες Δημήτρης Μαλούκος και Θεμιστοκλής Μαυραειδής, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης μίας μεγάλης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στο βουνό.

Η ανακοίνωση του ΣΠΑΥ:

Αθάνατοι οι ήρωες μας!

Επιμνημόσυνη δέηση τελέσθηκε το απόγευμα της 21ης Ιουλίου στη μνήμη των πεσόντων Αρχιπυροσβεστών Μαλούκου Δημητρίου και Μαυραειδή Θεμιστοκλή, του Πυροσβέστη Διαβολή Αλέξανδρου και του Εθελοντή Πυροσβέστη Καραμολέγκου Δημητρίου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς του Υμηττού στις 22 Ιουλίου 1998.

Η Τελετή πραγματοποιήθηκε στο μνημείο που έχει ανεγερθεί εις μνήμην των τεσσάρων ηρώων, από τον Αρχιμανδρίτη π. Ειρηναίο Παναγιωτόπουλο εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού και τον Πατέρα Χαράλαμπο από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαύρας.

Εκ μέρους του ΣΠΑΥ απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συνδέσμου & Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης κ. Γιάννης Κωνσταντάτος, εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας o Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Στέφανος Κολοκούρης και εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Γεώργιος Δημόπουλος.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους, οι οικογένειες και συγγενείς των ηρώων, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλης Παπαγεωργίου, o Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Στέφανος Κολοκούρης, αξιωματικοί, ενώσεις και φορείς του Πυροσβεστικού Σώματος, η Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών κ. Ραλλία Χρηστίδου, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ & Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης κ. Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Αντιπρόεδρος του ΣΠΑΥ & Δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Γιώργος Χατζηδάκης, ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Γρηγόρης Κατωπόδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Γεώργιος Δημόπουλος, εκπρόσωπος του Δασαρχείου Πεντέλης, εκπρόσωποι όλων των Δήμων γύρω από τον Υμηττό, καθώς επίσης και σύσσωμες όλες οι Εθελοντικές Ομάδες Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης:

– ΣΕΠΠΒΑΤΥ-Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού

– Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρασφάλειας Βάρης

– Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Βούλας

– Κ.Π.Δ.& Φ.Π. Βύρωνα- Ομάδα Άμεσης Επέμβασης

– Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Γλυφάδας

– Εθελοντική Δασοπροστασία – Πυρόσβεση Γλυφάδας

– Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας-Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

– Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας-Πυρόσβεσης Ηλιούπολης

– Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής

– Εθελοντική Ομάδα Δήμου Κρωπίας

– ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.-Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε:

“Σήμερα είναι μία μέρα θλίψης αλλά και μία μέρα ελπίδας. Θλίψης γιατί θυμόμαστε εκείνη την τραγική ημέρα που τέσσερα παλικάρια, τέσσερις ήρωες θυσιάστηκαν για να φυλάξουν Θερμοπύλες. Ήμουν νεαρός φοιτητής τότε και φέρνω τις εικόνες και τις περιγραφές εκείνης της περιόδου με ανατριχίλα στο μυαλό μου. Όλοι τότε δακρύσαμε για αυτά τα παιδιά και πραγματικά είναι θλιβερό να χάνονται έτσι νέοι άνθρωποι στο καθήκον, στην κακιά στιγμή, όπου κανείς δεν θέλει να την ξαναζήσει.

Είναι όμως και μέρα ελπίδας, γιατί δεν τους ξεχάσαμε και σήμερα βρίσκονται πολλοί άνθρωποι εδώ για να το αποδείξουν πως αυτά τα τέσσερα παιδιά συνεχίζουν και ζουν μέσα από τους εθελοντές που συνεχίζουν τον αγώνα του εθελοντισμού, κρατάνε ψηλά τη σημαία, όπως οι συνάδελφοί τους οι πυροσβέστες που αγωνίζονται σε κάθε συμβάν με αυτοθυσία. Αποδεικνύουν ότι αυτή η θυσία και αυτά τα παιδιά ζουν και συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα από το έργο και την πορεία τους, τίποτα δεν πάει χαμένο και τίποτα δεν χάνεται.

Κρατάμε τη σημαία ψηλά και το λάβαρο της δικής τους θυσίας, ως δικό μας φωτεινό παράδειγμα. Κλείνω λέγοντας ότι η οικογένειά του ΣΠΑΥ, ευγνωμονεί αυτά τα παιδιά, τα ευγνωμονούν οι δημότες των περιοχών μας και κανείς δεν μπορεί να τους ξεχάσει. Θέλω να συγχαρώ τον Δήμο Ηλιούπολης, για το μνημείο που έφτιαξε και το Δήμαρχο προσωπικά σήμερα, που συνεχίζει την παράδοση μαζί με τον ΣΠΑΥ. Εμείς τουλάχιστον οι αιρετοί και τα σώματα ασφαλείας θα πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στο μέγιστο τις υπηρεσίες για τις οποίες κληθήκαμε.

Σε καμία περίπτωση αυτά τα παιδιά ειδικά τους εθελοντές και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος δεν μπορούμε να τους αφήνουμε απροστάτευτους και να ξεχνάμε τον δύσκολο ρόλο τους. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες της ελληνικής κοινωνίας. Συνεχίστε τον αγώνα σας όπως ο Δημήτρης Καραμολέγκος που ζει ανάμεσά σας και να τον τιμάμε όλοι μέσα από το έργο μας. Εκεί που βρίσκονται και μας παρακολουθούν, αγκαλιάζει η ψυχή τους και αναπαύεται, όταν όλοι εμείς κάνουμε σωστά τη δουλειά μας”.

Πηγή: alimosonline.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Advertisement

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 notia24.gr - All rights reserved

Χρησιμοποιώντας το notia24.gr και για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης σας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Το notia24.gr τηρεί τον κανονισμό της Ε.Ε. για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο