Connect with us

ΑΛΙΜΟΣ

Ανδρέας Κονδύλης: Είμαστε πανέτοιμοι για το άνοιγμα των σχολείων

Δημοσιεύτηκε

|

Επιστολή στους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολικών μονάδων της πόλης, έστειλε ο Ανδρέας Κονδύλης. Ο δήμαρχος Αλίμου, επισημαίνει ότι ο Δήμος είναι πανέτοιμος, για το άνοιγμα των σχολείων, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και εύχεται να μην νοσήσει κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός.

“Ο Δήμος Αλίμου, η Δημοτική Αρχή και όλες οι Υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε κάθε ζήτημα που τυχόν ανακύψει, για να συνδράμουμε και να υποστηρίξουμε την ασφαλή λειτουργία των σχολείων της πόλης μας, μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρα δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί” αναφέρει μεταξύ των άλλων ο δήμαρχος στην επιστολή.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητές και Αγαπητοί Διευθύντριες και Διευθυντές,

Η σχολική περίοδος 2020-2021, που ξεκινάει τις επόμενες ημέρες, προδιαγράφεται ιδιόμορφη και δύσκολη, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού που είναι σε εξέλιξη.

Για την αποτελεσματική πρόληψη κατά του κορωνοϊού, ο Δήμος μας έχει λάβει, και θα συνεχίσει να λαμβάνει για όσο διάστημα χρειάζεται, κάθε απαραίτητο μέτρο, τόσο σε ολόκληρη την πόλη, όσο (και ιδίως) στις Σχολικές μας Μονάδες.

Κατά συνέπεια, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα και παρακαλούμε για τη διαρκή συνεργασία και επικοινωνία μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι, ει δυνατόν, κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός δεν θα νοσήσει στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που ξεκινά.

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρόσληψη και τοποθέτηση των καθαριστών/-στριών των σχολείων, με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Επισημαίνουμε την αλλαγή που έχει προκύψει σε σχέση με το μέχρι σήμερα καθεστώς: το προσωπικό καθαριότητας μπορεί πλέον να ευρίσκεται στη σχολική μονάδα και να εργάζεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και όχι υποχρεωτικά μετά το πέρας ωραρίου των μαθημάτων. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οι καθαριστές/-στριες θα ευρίσκονται σε όλα τα σχολεία κατά τις ώρες λειτουργίας τους και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την καθαριότητα και την αδιάλειπτη απολύμανση των χώρων και επιφανειών.

Είναι ευνόητο, ότι όλο το προσωπικό καθαριότητας θα είναι διαρκώς εφοδιασμένο με Μέσα Ατομικής Προστασίας (γάντια, μάσκες κ.α.), τα οποία πρέπει να φοράει σε όλη τη διάρκεια της εργασίας του.

Επιπλέον, με ειδικό εξοπλισμό που θα παρασχεθεί από τον Δήμο, οι καθαριστές/-στριες θα πραγματοποιούν καθημερινά ειδικές απολυμάνσεις–καθαρισμούς στις τουαλέτες, κοινόχρηστες επιφάνειες (πόμολα, κιγκλιδώματα κ.ο.κ.) και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων.

Τέλος, δρομολογούμε την απασχόληση των καθαριστών/-στριών και σε επιπλέον εργάσιμες ώρες (μετατροπή μερικής απασχόλησης σε πλήρη κ.α.), για την πλήρη κάλυψη των αναγκών κάθε σχολικής μονάδας.

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων παρακαλούνται να ελέγχουν τις εργασίες καθαριότητας και την άρτια ή μη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στη μονάδα τους και να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Σχολική Επιτροπή σχετικά.

2. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

Όλες οι σχολικές μονάδες είναι ήδη εφοδιασμένες με αντισηπτικά αλκοολούχα τζελ για κάθε αίθουσα (αίθουσες μαθημάτων, γραφεία δασκάλων/καθηγητών, κεντρικές είσοδοι, τουαλέτες κ.ο.κ.).

Για τις ανάγκες ανεφοδιασμού που προκύπτουν, παρακαλούμε ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας να ενημερώνει έγκαιρα την αρμόδια Σχολική Επιτροπή με έγγραφο (υπηρεσιακό σημείωμα ή e-mail).

Επισημαίνουμε την ανάγκη: α) να κάνουν χρήση του αντισηπτικού ΟΛΟΙ οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι στους χώρους των σχολείων (μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, β) η χρήση των αντισηπτικών να γίνεται λελογισμένα και με σύνεση, προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των αναγκαίων αντισηπτικών.

Η παράδοση των αντισηπτικών υγρών θα γίνεται με πρακτικό παράδοσης-παραλαβής από τη Σχολική Επιτροπή στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος εν συνεχεία θα μεριμνά για την ορθολογική χρήση του υλικού.

3. ΜΑΣΚΕΣ

Αναμένουμε εντός των ημερών να μας παραδοθούν από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας οι μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων (υφασμάτινες) που θα διανεμηθούν εν συνεχεία στα σχολεία.

Επιπλέον αυτών των μασκών, ο Δήμος Αλίμου: α) έχει ήδη διαθέσει μάσκες μιας χρήσης ως απόθεμα ανάγκης για κάθε σχολική μονάδα, β) θα διαθέσει άμεσα σε όλα τα σχολεία επιπλέον ικανό αριθμό υφασμάτινων μασκών (πολλαπλών χρήσεων) για όλο το διδακτικό προσωπικό, αλλά και για τυχόν επιμέρους ανάγκες που μπορεί να προκύψουν (π.χ. απώλεια μάσκας μαθητή κ.λπ.).

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς απαιτηθούν επιπλέον μάσκες προσώπου, παρακαλούμε να ενημερωθεί έγκαιρα η Σχολική Επιτροπή από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας με έγγραφο (υπηρεσιακό σημείωμα ή e-mail) για τις ανάγκες ανεφοδιασμού.

4. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Όλοι οι χώροι των σχολείων έχουν ήδη κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών απολυμανθεί και ψεκασθεί σχολαστικά, από ειδικά συνεργεία.

Επιπλέον, περιοδικές τακτικές απολυμάνσεις για προληπτικούς λόγους (πέραν των καθημερινών, σχολαστικών, εργασιών καθαριότητας, όπως π.χ. η απολύμανση με χλωρίνη κ.λπ.) θα πραγματοποιούνται από ειδικό συνεργείο στα προαύλια, τις τουαλέτες κ.λπ. κοινόχρηστους χώρους.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Για την προσεκτική τήρηση των υγειονομικών διατάξεων στα Κυλικεία αρμόδια είναι η Επιτροπή Ελέγχου του Κυλικείου κάθε σχολείου. Κατά συνέπεια, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων:

Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου + Ξεθάμπωμα φαναριών €45 στο χώρο του πελάτη, πάτησε εδώ!
α) να αποστείλουν στη Σχολική Επιτροπή τα ονόματα των μελών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Β’ 1003/2008), προκειμένου να συγκροτηθούν οι Επιτροπές Ελέγχου των κυλικείων από τις Σχολικές Επιτροπές,

β) να μεριμνήσουν για τη λειτουργία των Επιτροπών αυτών (ως Πρόεδροί τους), ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων υγείας και υγιεινής στα κυλικεία.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ο.Δ.Υ.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις επικαιροποιημένες αναλυτικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για την υγιεινή, ασφάλεια και καθημερινή λειτουργία στις σχολικές μονάδες, που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την 31.8.2020 και παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση των κανόνων αυτών.

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμος ο ειδικός εξοπλισμός (ειδική στολή, γυαλιά, ποδονάρια κ.λπ.) στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 210 9883140, Διευθύντρια κα. Ράνια Ζαχαροπούλου, ιατρός παθολόγος), όπου μπορείτε να απευθυνθείτε για να παραλάβετε, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί λόγω εντοπισμού κρούσματος ή για κάθε άλλο λόγο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Τέλος, για κάθε άλλο θέμα που τυχόν ανακύψει και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων κρίνουν ότι είναι απαραίτητη η συνδρομή του Δήμου, παρακαλούμε να επικοινωνούν με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. e-mail) με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή ή την Κοινωνική Υπηρεσία (τηλ. 210 9883140, Διευθύντρια κα. Ράνια Ζαχαροπούλου, ιατρός παθολόγος),

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Πηγή: notia.gr

ΑΛΙΜΟΣ

Πτώμα άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου ένας άνδρας 71 ετών.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Α’ Αλιπέδου, το απόγευμα του Σαββάτου.

Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο «Ασκληπιείο» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό.

Πηγή: alimosonline.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΛΙΜΟΣ

Το Cine Άλιμος για ακόμα ένα καλοκαίρι μας κράτησε όμορφη συντροφιά

Δημοσιεύτηκε

|

Από

Το Cine Άλιμος ολοκλήρωσε την Κυριακή τις προβολές του για φέτος.

Κάθε χρόνο μας κρατά υπέροχη συντροφιά τα καλοκαιρινά βράδια καθώς απολαμβάνουμε ταινίες δίπλα στο κύμα με την παρέα μας.

Το θερινό σινεμά είναι ένα σημείο συνάντησης της παρέας ώστε να απολαύσει νέες, παλαιότερες αλλά και κλασικές ταινίες. Η μυρωδιά του ποπ κορν είναι διάχυτη μόλις περνάς την είσοδο, ενώ μόλις κάθεσαι σε συνεπαίρνει η αίσθηση πως απολαμβάνεις ταινία δίπλα στη θάλασσα.

Ο Σεπτέμβριος αυτή την εβδομάδα τελειώνει, το καλοκαίρι φεύγει και μαζί του, η μεγάλη οθόνη του θερινού κινηματογράφου αποθηκεύεται και δίνουμε ξανά ραντεβού σε λίγους μήνες.

Πηγή: alimosonline.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΛΙΜΟΣ

Αύριο η κηδεία του Αποστόλη Μπρικέ

Δημοσιεύτηκε

|

Από

«Έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή το Σάββατο ο Αποστόλης (Τόλης) Μπρικές.

Ο επιχειρηματίας είχε μαζί με τον αδελφό του το εστιατόριο «ΧΗ.ΜΑ» στον Άλιμο και την Παλαιά Φώκαια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εστιατορίου, ο Αποστόλης Μπρικές έπαθε ανακοπή τα ξημερώματα του Σαββάτου, όσο βρίσκονταν στο ΧΗ.ΜΑ της Παλαιάς Φώκαιας.

Σήμερα, ανακοινώθηκε πως η Εξόδιος Ακολουθία θα γίνει αύριο, Τρίτη 28.9, στις 17:00 στον Ι.Ν Αγίας Ειρήνης στην Π. Φώκαια. Θα ακολουθήσει καφές στην Ψαροταβέρνα «Ο Αλέξης».

Πηγή: alimosonline.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Advertisement

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 notia24.gr - All rights reserved

Χρησιμοποιώντας το notia24.gr και για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης σας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Το notia24.gr τηρεί τον κανονισμό της Ε.Ε. για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο